Pomôžeme Vám zaistiť bezpečný priebeh Vášho podujatia

Poskytujeme služby v oblasti profesionálnej prvej pomoci, zdravotnej asistenčnej služby a vodnej záchrannej služby.

Všetky podujatia zabezpečujeme v súlade s platnou legislatívou a za prítomnosti minimálne jedného zdravotníckeho pracovníka.

Sme tímom lekárov a zdravotníckych pracovníkov - disponujeme vybavením až do rozsahu posádky RLP.

Koncerty a festivaly

Športové akcie

Firemné a rodinné akcie

Akcie v prírode

NAŠE VYBAVENIE

Image

Disponujeme vybavením pre poskytnutie rozšírenej a lekárskej prvej pomoci:

 • AED, monitor s 12 zvodovým EKG a defibrilátorom
 • Resuscitačná sada pre všetky vekové kategórie, odsávačky
 • Pomôcky pre zaistenie dýchacích ciest a i.v. vstupu
 • Vybavenie pre oxygenoterapiu vrátane tlakových fliaš s O2
 • Kompletné diagnostické prístroje, monitor vitálnych funkcií
 • Profesionálne veľké zásahové batohy a osobné lekárničky
 • Transportné pomôcky (spineboard, vákuový matrac, nosítka)
 • Sada pre riešenie UHPO a základné triedenie ranených
 • Materiál pre ošetrenie poranení a popálenín, pohotovostná pôrodná sada
 • Kompletné vybavenie miesta prvej pomoci (lehátka, stan, chladnička)
 • Programovateľné rádiostanice, výkonné zdroje svetla a ochranné pomôcky
 • Výpočtová technika (kompaktná tlačiareň, 220V zdroj, počítač)

Vybavenie odpovedá vyhláške č. 189/2019 a 526/2007 Z.z. a výnosu MZ SR (RZP)

Priebeh zdravotníckej asistencie

s našou asistenčnou službou

Plánovanie akcie


Na základe Vašej špecifikácie akcie navrhneme vhodnú zostavu personálu, materiálu a vybavenia, v súlade s odporúčaním odborných spoločností. Pri akciách mimoriadneho rozsahu navrhneme aj spoluprácu so ZZS.

Dozor nad akciou

Team Vám bude plne k dispozícii po celú dobu akcie, formou pravidelných hliadok aj statického miesta prvej pomoci a v prípade potreby poskytne profesionálnu prvú pomoc, zhodnotí stav a privolá ZZS.

Komunikácia s organizátormi

Po celú dobu Vám bude vedúci zdravotníckej asistencie Vašej akcie k dispozícii prostredníctvom služobného telefónu alebo rozhlasovej stanice. Pri asistenciu bude úzko spolupracovať s organizačným teamom a SBS

Spätná väzba a vyhodnotenie akcie

Po každej akcii analyzujeme celé zabezpečenie a to nielen z nášho pohľadu, ale aj zo strán organizátorov. Vieme, že práve táto spätná väzba nám umožňuje sa stále zlepšovať. Z každej akcie archivujeme záznamy.

Náš personál

First responder

Osoba pravidelne školená v oblasti rozšírenej prvej pomoci so skúsenosťami z rôznych typov podujatí. Je schopný základne zhodnotiť stav a poskytnúť adekvátnu prvú pomoc.Nie je možné objednať bez zdravotníka.

Zdravotník/sestra

Zdravotnícky pracovník s praxou z rôznych oddelení zdravotníckych zariadení a ukončeným zdravotníckym vzdelaním, ktorý je schopný poskytnúť kvalifikovanú odbornú prvú pomoc.

Zdravotnícky záchranár

Absolvent vysokej školy v obore zdravotnícky záchranár alebo urgentná zdravotná starostlivosť, ktorý má prax z výjazdových skupín ZZS.

Lekár


Lekár, absolvent lekárskej fakulty v odbore všeobecné lekárstvo schopný poskytnúť základné lekárske ošetrenie podľa kompetencií daných zákonom.

Cenové ponuky sú vždy individuálne v závislosti od podujatia. Vypracovanie ponuky je vždy bezplatné - neváhajte nás preto kontaktovať.

Kontakt

 • Mail: info@semcare-medical.eu

 • Telefon: +421 902 508 346

 • IČO: 52977552

 • Adresa: Werferova 6, Košice

Tešíme sa na spoluprácu